3

Litwini nas kochają! :) :)

O identycznej akcji pisaliśmy nieco ponad rok temu; Irańczycy kochamy Was! Tym razem dotyczy ona naszego kraju! :-) Taki oto – budzący wiele ciepłych uczuć – film znależliśmy wczoraj w Internecie :) Bardzo mnie to cieszy, szczególnie że przez ostatnie lata czuć było bezsensowne, podsycane przez media napięcie między naszymi krajami…

A przecież na podstawowym, międzyludzkim poziomie rzeczy są takie proste… :-)

Ale to jeszcze nie wszystko!
W Budapeszcie zostanie odsłonięty pomnik św. Jadwigi i Władysława Jagiełły, a inicjatorem budowy są władze Litwy! Inicjatorem budowy monumentu na budańskim Wzgórzu Zamkowym koło Bramy Wiedeńskiej jest rząd Litwy, która obecnie przewodniczy Radzie Unii Europejskiej oraz Węgierska Pomoc Maltańska. Pomnik ma stanowić znak pamięci o historycznych związkach pomiędzy Węgrami, Litwą i Polską. Ma on również przypominać o tym, jak ważna rolę w historii narodów i krajów Europy Środkowej odegrała dynastia jagiellońska.

Szczypta (chyba każdemu znanej) historii na Pocieszaku :) W 1386 r. w Krakowie miał miejsce ślub, który z perspektywy Europy Środkowej miał nadzwyczajne znaczenie. Jadwiga, córka Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski, wyszła za mąż za władcę Litwy, Jagiełłę. W następstwie tego Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski, a Litwa, ostatni pogański europejski kraj, przyjęła wiarę katolicką.

W kontekście tego, że unia z Polską była jeszcze niedawno postrzegana na Litwie jako prowadząca do wynarodowiania Litwinów to chyba naprawdę znacząca pozytywna zmiana :)

Litwo – my również Was kochamy :)

 

Skomentuj